Welkom bij Fysiotherapie Mortazavi Total Improvement

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens, uw verzekering en indien van toepassing de verwijsbrief.

Eerste afspraak
Bij uw eerste afspraak neemt u mee naar de praktijk, de verwijzing van de arts (indien u door een arts verwezen bent), uw verzekeringspas en een geldig identiteitsbewijs.

Onderzoek
In een eerste gesprek zal de therapeut onder andere vragen naar het ontstaan van de klachten, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe en afnemen. Daarna volgt het lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht.
Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld.

Behandeling
Naar aanleiding van de klachten zal de fysiotherapeut beoordelen of er indicatie is voor fysiotherapie.
Indien er een contra indicatie voor fysiotherapie is, zal u doorverwezen worden naar uw behandelende arts of specialist.

 

 

 

Fysiotherapie Mortazavi Total Improvement

| Tel: 072 5314997 Mob: 06 52070502 | E-mail: info@fysiomortazavi.nl | Website: www.fysiomortazavi.nl |